Naturpleje

Kødkvæg kan lære at æde skræpper

Nyt studie viser, at kreaturer ved hjælp af simpel tilvænning kan lære at afgræsse skræpper direkte på marken. Skræpper kan kontrolleres og i bedste fald bekæmpes på denne måde.

21-01-2022 2 minutter Afgræsning,   Naturpleje,   Kvæg

Kvægproducenter vil synliggøre, at koen er uundværlig i økosystemet

Projekt skal fremhæve, at køer på græs er en vigtig del af økosystemet og samtidig hjælpe producenter med at udarbejde forslag til et græskødskoncept, så forbrugerne får øjnene op for det.

06-01-2022 3 minutter Naturpleje,   Kødproduktion,   Kvæg

Stæren er i kraftig tilbagegang: Der mangler kvæg på græs

Den danske bestand af stære bliver mindre og mindre. Stærene og de økologiske kvægproducenter kan hjælpe hinanden.

08-10-2021 3 minutter Naturpleje,   Kvæg

Naturmål skal skærpe fokus på særlige arter på statens naturområder

For at sikre, at dyreholderne er godt oplyst om, hvordan deres dyr bedst hjælper naturen, har Naturstyrelsen nu udviklet nye naturmål.

11-09-2020 2 minutter Natur,   Naturpleje

Der mangler lort i landskabet

Lort fra økologisk kvæg spiller en vigtig rolle i de naturlige økosystemer. Blandt andet i enge og overdrev, hvor gødningsbiller i stigende grad mangler levesteder. Flere arter er truede, nogle er allerede forsvundet.

08-07-2020 3 minutter Naturpleje,   Biodiversitet

Diger er landbrugsnaturens blodårer

KRONIK: Sten- og jorddiger gavner insekter, mosser og laver. Danmarks Naturfredningsforening oplever dog lovløse tilstande, hvor hele diger forsvinder

05-03-2020 5 minutter Naturpleje,   Biodiversitet

Med en ko kan borgere hjælpe kommunen med naturpleje

Vejle Kommune forener borgerne og dyreholdere i kogræsserlaug for at genskabe lysåbne arealer til glæde for køllesværmere, viber og planter.

Sådan finder du leveriktens hotspots på dine græsgange

Udbredelsen af leverikter er afhængig af, at pytsneglen er til stede. Hvis der ikke er pytsnegle, er der heller ikke leverikter.

04-09-2019 6 minutter Naturpleje,   Kvæg

Nu skal der mere naturkød på menuen

Økologisk Landsforening er vært for to temadage om oksekød. De skal slå bro mellem producenter af naturkød og de professionelle køkkener og være med til at forhindre, at kødet lider en stille klimadød.

05-08-2019 4 minutter Naturpleje,   Foodservice

Forrige Side 1 af 2 Næste